Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả.
Cổng thông tin điện tử Thư viện tỉnh Bình Phước đang vận hành thử nghiệm.

Page

Quá trình thành lập

       Thư viện tỉnh Bình Phước được thành lập theo quyết định số 56/ QĐ- UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh thành lập vào ngày 06 tháng 01 năm 1997 khi thực hiện chia tách tỉnh Sông Bé cũ thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước và bắt đầu hoạt động với vốn sách là 10.250 bản sách do sự chia ra từ thư viện Sông Bé cũ, cùng với 3 cán bộ công nhân viên.

Sau khi tách thành hai tỉnh: Bình Dương và Bình Phước, do hoàn cảnh khó khăn, diện tích sử dụng của thư viện còn nhỏ, chật hẹp lại chỉ có một cơ sở tạm được đặt tại khu vực hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú. Nên không chủ động được sự hợp lý trong dây chuyền phục vụ bạn đọc.

       Được sự quan tâm của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh và sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nên hiện nay thư viện đã có bước đi vững chắc, cử nhiều cán bộ đi học chuyên ngành thư viện, mở rộng hệ thống kho, ứng dụng phần mềm trong việc xử lý nghiệp vụ thư viện, nối mạng máy tính cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu qua thư mục trực tuyến OPAC, và hiện nay vấn đề quan tâm của thư viện là chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện và hồi cố kho sách, để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong tương lai thư viện tỉnh Bình Phước nhanh chóng hội nhập và trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn lực thông tin với các trung tâm thông tin và các thư viện trong nước và Thế giới.

       Trải qua gần 17 năm xây dựng và trưởng thành, thư viện tỉnh Bình Phước thực sự trở thành kho tàng tri thức vô giá, được đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh sử dụng, khai thác. Sách, báo, tài liệu thông tin của thư viện góp một phần quan trọng trong việc phục vụ những nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền rộng rãi những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước phổ biến những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của nhân dân. Đồng thời thư viện còn tham gia quá trình bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa quê hương đất nước.

       Hiện nay thư viện tỉnh Bình Phước có 15 biên chế, 1 hợp đồng 68, 3 hợp đồng vụ việc; được phân bổ tại hóa 5 phòng chức năng: Phòng hành chính tổng hợp, phòng phục vụ bạn đọc, phòng nghiệp vụ, phòng tin học và phòng phong trào.

       Bạn đọc của Thư viện tỉnh Bình Phước là những sinh viên, học sinh phổ thông, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, cán bộ hưu trí, cán bộ, nhân dân trong tỉnh…