Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả.
Cổng thông tin điện tử Thư viện tỉnh Bình Phước đang vận hành thử nghiệm.

Page

Cơ cấu tổ chức – Nhân sự:

BAN GIÁM ĐỐC      

1. Ông: Nguyễn Hoàng Thu - Giám đốc.              ĐT: 0913.880.124.

2. Ông: Nguyễn Văn Ngọc – P.Giám đốc.            ĐT: 0917.202.628.

PHÒNG TC-HC-TH

1. Võ Mạnh Hà                        - Trưởng phòng.

2. Lê Văn Trường                   -  Phó trưởng phòng.

3. Nguyễn Thị Hồng Điểm      -  Văn thư.

4. Thị Huyền Thanh                -  Nhân viên.

5. Trần Hồng Vinh                   -  Nhân viên.

PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Nguyễn Thị Lương              -  Trưởng phòng.

2. Nguyễn Thị Mỹ Hương        -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Út                      -  Viên chức.

4. Đinh Thị Hằng Nga              -  Viên chức.

PHÒNG PHỤC VỤ

1. Lê Thị Ngân                         -  Phó trưởng phòng.

2. Hàn Thị Thuần                     -  Viên chức.

3. Lê Thị Lý                              -  Viên chức.

PHÒNG TIN HỌC:

1. Nguyễn Thị Túy Vân            -  Phó trưởng phòng.

2. Điểu Tử                                -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Ký                      -  Nhân viên.

PHÒNG MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CƠ SỞ

1. Đặng Thị Vàng                      -  Trưởng phòng.

2. Lê Phú Hoằng                       -  Viên chức.