Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Lạc Việt Page

Quá trình thành lập

      

           Thư viện tỉnh Bình Phước được thành lập theo quyết định số 58/ QĐ- UB của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước vào ngày 06 tháng 01 năm 1997 khi thực hiện chia tách tỉnh Sông Bé cũ thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Thư viện bắt đầu đi vào hoạt động với nguồn vốn tài liệu ban đâu là 10.250 bản sách do sự chia ra từ Thư viện Sông Bé cũ, cùng với 3 cán bộ - viên chức.

          Sau khi tách thành hai tỉnh: Bình Dương và Bình Phước, do điều kiện khó khăn chung của ngày đầu mới thành lập tỉnh, trụ sở của Thư viện vẫn còn ở tạm tại cơ quan cũ của Hạt kiểm lâm huyện Đồng Phú, diện tích sử dụng của thư viện còn nhỏ, chật hẹp không đủ các điều kiện cần thiết để thư viện có thể hoạt động tốt, nên không chủ động được sự hợp lý trong dây chuyền phục vụ bạn đọc.

       Được sự quan tâm của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nên hiện nay Thư viện đã có bước đi vững chắc, cử nhiều cán bộ đi học chuyên ngành thư viện, mở rộng hệ thống kho, ứng dụng phần mềm trong việc xử lý nghiệp vụ thư viện, nối mạng máy tính cho bạn đọc tra cứu thông tin tài liệu qua thư mục trực tuyến OPAC. Việc chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện là vấn đề được quan tâm hàng đâu của thư viện tỉnh Bình Phước hiện nay và hồi cố kho sách để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Trong tương lai thư viện tỉnh Bình Phước nhanh chóng hội nhập và trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin với các trung tâm thông tin, với các thư viện trong nước, khu vực và Thế giới.

       Trải qua gần 17 năm xây dựng và trưởng thành, thư viện tỉnh Bình Phước thực sự trở thành kho tàng tri thức vô giá, được đông đảo cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh sử dụng, khai thác. Sách, báo, tài liệu thông tin của thư viện góp một phần quan trọng trong việc phục vụ những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; tuyên truyền rộng rãi những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ dân trí của người dân địa phương. Đồng thời thư viện còn tham gia quá trình bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa quê hương đất nước.

          Trong mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thư viện tỉnh luôn nỗ lực để đảm đương các vai trò:

          - Thư viện trung tâm Thông tin của tỉnh, có nhiệm vụ xây dựng, bảo quản và tổ chức khai thác vốn tài liệu về mọi lĩnh vực cả trong tỉnh và trong cả nước.

          - Trung tâm văn hóa, dùng sách báo tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước cho đối tượng sử dụng thư viện.

          - Trung tâm thông tin hỗ trợ học đường và nghiên cứu bằng việc tổ chức tốt các dịch vụ, nguồn lực và phương tiện của thư viện để đáp ứng các nhu cầu đa dạng từ việc nâng cao dân trí, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ các học giả, các nhà nghiên cứu thực hiện các đề tài có chiều sâu, đầu tư vào các lĩnh vực chuyên ngành và sáng tạo kiến thức mới đến việc cung cấp kịp thời các thông tin chính xác và hữu dụng cho người sử dụng.

          - Thư viện trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng, chỉ đạo thực hiện, phát triển hệ thống mạng lưới thư viện các huyện, thị xã…., thúc đẩy phong trào đọc sách ở cơ sở. Đồng thời trung tâm hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện các huyện, thị xã và các thư viện khác trên địa bàn tỉnh.

          - Thư viện là một trong những đầu mối quan trọng trong lĩnh vực thư viện thông tin để trao đổi tài liệu, nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thong tin trong lĩnh vực thư viện.

          Với vai trò và vị trí như  trên, một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với thư viện  tỉnh là phải nâng cao chất lượng phục vụ các yêu cầu nghiên cứu, tham khảo của đông đảo bạn đọc không chỉ trong tỉnh mà còn cả độc giả ngoài tỉnh có nhu cầu tìm hiểu các tài liệu liên quan. Ðể đáp ứng yêu cầu này và nhằm nâng cấp thư viện lên kịp với trình độ của các thư viện tỉnh bạn, thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch nâng cấp về mọi mặt để từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thong tin, cơ sở dữ liệu của thư viện … nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dung tin.

          Hiện nay thư viện tỉnh Bình Phước có 18 cán bộ - viên chức và được biên chế thành 5 phòng chuyên môn.

          - Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.

          - Phòng Phục vụ bạn đọc.

          - Phòng Nghiệp vụ.

          - Phòng Tin học.  

          - Phòng Phong trào.

       Bạn đọc của Thư viện tỉnh Bình Phước là cán bộ viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh, cán bộ hưu trí và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh.​