Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Lạc Việt Page

Dịch vụ thư viện

​+ Cung cấp thông tin theo nhu cầu của người đọc. 
+ Cung cấp thông tin qua bưu điện. 
+ Trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thông tin thư viện. 
+ Số hóa các loại hình tài liệu (Văn bản, tài liệu của các cơ quan lưu trữ). 
+ Xây dựng các tủ sách gia đình phục vụ cá nhân. 
+ Photocopy, scan tài liệu.