Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Lạc Việt Page

Phòng dịch vụ tham khảo

PHÒNG DỊCH VỤ THAM KHẢO

1. Nhiệm vụ

- Hướng dẫn và hỗ trợ bạn đọc xác định đúng nguồn thông tin phù hợp với yêu cầu tìm kiếm thông tin.

 

- Xây dựng và tổ chức nguồn thông tin tham khảo phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau từ tin tức thời sự, kinh tế, xã hội đến thông tin về kỹ thuật và các thông tin chuyên ngành…

 

- Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn đọc, hoặc qua điện thoại hay thư điện tử

 

- Tập huấn bạn đọc cách tra cứu tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn lực khác nhau và biết cách đánh giá chọn lọc thông tin

 

 2. Vốn tài liệu                  

- Tài liệu dạng giấy: hơn 500 bản sách gồm các loại bách khoa toàn thư, các loại từ điển chuyên ngành, tiểu sử danh nhân, cẩm nang tra cứu, các bộ sưu tập chuyên đề, niên giám, nguồn tài liệu địa lý, tài liệu chính phủ, nguồn tài liệu thống kê, sổ tay và cẩm nang,…

- Tài liệu điện tử:

+ Tra cứu các CSDL            

+ Bộ sưu tập các CSDL trên CD ROM và sản phẩm thông tin dạng điện tử do Thư Viện biên soạn (từ năm 1998)   

+ CSDL trực tuyến: CSDL điện tử trực tuyến đa ngành, Proquest, AGORA, HINARI, World Bank …    

+ CSDL trực tuyến do thư viện xây dựng: CSDL thư mục, CSDL toàn văn (Địa chí Sài Gòn - TPHCM, Báođiện tử), CSDL báo trích (Sài Gòn Giải Phóng, Công Báo Pháp, Kinh tế Châu Á, Khoa học công nghệ…), CSDL Tổng Mục lục

+ CSDL tài liệu tham khảo trên web: Bách khoa toàn thư, Niên giám, Thư mục, sách chỉ dẫn, Từ điển…

+ CSDL các trang web hữu ích trong nước và ngoài nước được tổ chức và sắp xếp theo chủ đề

 3. Công cụ tham khảo

      -  CSDL Trực tuyến

      - CSDL Điện tử toàn văn hay tóm tắt

     - Internet

     - Công cụ để kiểm tra và tiếp cận nguồn thông tin

      + Thư mục

      + Sách chỉ mục và sách tóm lược

    - Những nguồn tài liệu tham khảo khác:

      + Niên giám

      + Lịch sách và niên san

      + Sổ tay và cẩm nang

      + Bách khoa từ điển

      + Từ điển

      + Tiểu sử

      + Nguồn tài liệu địa lý

      + Tư liệu chính quyền

      + Nguồn tài liệu thống kê

    - Thư mục

      + Danh mục những nguồn tài liệu

      + Những nguồn không là sách (địa chỉ web, phim ảnh, âm nhạc, v.v…)

      + Cung cấp thông tin chi tiết về những nguồn được liệt kê (tác giả, nhà xuất bản, v.v…)

 Giờ phục vụ:

       - Thứ ba - thứ sáu: 7:30 giờ đến 17:00 giờ

       - Thứ bảy & chủ nhật: 9:00 giờ đến 17:00 giờ

 Thông tin liên hệ:

       - Điện thoại liên lạc: xxx nhấn số nội bộ xxx

       - Liên hệ công tác:

       - E-mail: