Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Lạc Việt Page

Cơ cấu tổ chức – Nhân sự:

BAN GIÁM ĐỐC       ​

1. Ông: Nguyễn Văn Ngọc - P. Giám đốc phụ trách.            ĐT: 0917.202.628.

2. Bà: Đặng Thị Vàng          - P.Giám đốc.                                ĐT: 01884.359.053

PHÒNG TC-HC-TH

1. Võ Mạnh Hà                        - Trưởng phòng.

2. Hàn Thị Thuần                   -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Hồng Điểm    -  Văn thư.

4. Thị Huyền Thanh                -  Nhân viên.

5. Trần Hồng Vinh                   -  Nhân viên.

PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Nguyễn Thị Lương             -  Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Túy Vân           - Phó trưởng phòng

3. Nguyễn Thị Út                      -  Viên chức.

4. Đinh Thị Hằng Nga             -  Viên chức.

PHÒNG PHỤC VỤ​

1. Lê Thị Ngân                         -  Phó trưởng phòng.

2. Lê Thị Lý                               -  Viên chức.

PHÒNG TIN HỌC:

1. Điểu Tử                                  -  Phó trưởng phòng.

2. Nguyễn Thị Mỹ Hương        -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Ký                      -  Nhân viên.

PHÒNG MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CƠ SỞ

1. Lê Văn Trường                    -  Phó trưởng phòng

2. Lê Phú Hoằng                     -  Viên chức.