Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả.
Cổng thông tin điện tử Thư viện tỉnh Bình Phước đang vận hành thử nghiệm.

Lạc Việt Page

Cơ cấu tổ chức – Nhân sự:

BAN GIÁM ĐỐC       ​

1. Ông: Nguyễn Văn Ngọc - P. Giám đốc phụ trách.            ĐT: 0917.202.628.

2. Bà: Đặng Thị Vàng          - P.Giám đốc.                                ĐT: 01884.359.053

PHÒNG TC-HC-TH

1. Võ Mạnh Hà                        - Trưởng phòng.

2. Hàn Thị Thuần                   -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Hồng Điểm    -  Văn thư.

4. Thị Huyền Thanh                -  Nhân viên.

5. Trần Hồng Vinh                   -  Nhân viên.

PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Nguyễn Thị Lương             -  Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Túy Vân           - Phó trưởng phòng

3. Nguyễn Thị Út                      -  Viên chức.

4. Đinh Thị Hằng Nga             -  Viên chức.

PHÒNG PHỤC VỤ​

1. Lê Thị Ngân                         -  Phó trưởng phòng.

2. Lê Thị Lý                               -  Viên chức.

PHÒNG TIN HỌC:

1. Điểu Tử                                  -  Phó trưởng phòng.

2. Nguyễn Thị Mỹ Hương        -  Viên chức.

3. Nguyễn Thị Ký                      -  Nhân viên.

PHÒNG MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CƠ SỞ

1. Lê Văn Trường                    -  Phó trưởng phòng

2. Lê Phú Hoằng                     -  Viên chức.